Zamestnanci

školský rok 2021/2022

trieda Slniečka (maláci

Mgr.Lucia Benkovská koordinátorka Zelenej školy/triedna učiteľka

Nóra Backová

trieda Rybiek (stredňáci)

Andrea Brčiaková triedna učiteľka

Viktória Rebecca Hajníková

trieda Žabky  (predškoláci-povinné predprimárne vzdelávanie)

Eva Kleberc  

Daniela Bogárová /triedna učiteľka

trieda Lienky (predškoláci-povinné predprimárne vzdelávanie)

Mgr.Danica Hulíková/riad.mš/triedna  učiteľka

Mgr.Michaela Burešová /vedúca MZ

 

vedúca ŠJ

Marie Krajčovičová

školská jedáleň

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

kuchárka Gabriela Gašparová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Katarína Szabóová

Dagmar  Pravdová

Žaneta Gašparová

 

 

Kontakt

MŠ Slnečné jazerá Materská škola
Slnečné jazerá 2764
90301 Senec
odhlasovanie neprítomnosti dieťaťa a
odhlasovanie stravy - p. Krajčovičová:0220205202
telefónne číslo MŠ:0220205200 +
možnosť odhlasovania stravy cez web -odhlásenie zo stravy
info@msslnecnejazera.sk