školský rok 2021/2022

srdečne ďakujeme rodine Balcovej z triedy Žabiek za čistiace prostriedky a USB klúče pre každú triedu

srdečne ďakujeme rodine Kováčikovej za výtvarný a iný materiál, za ,mediale na Športovú olympiádu

Kontakt

MŠ Slnečné jazerá Materská škola
Slnečné jazerá 2764
90301 Senec
odhlasovanie neprítomnosti dieťaťa a
odhlasovanie stravy - vedúca ŠJ Mgr.Penevová:0220205202
telefónne číslo MŠ:0220205200 +
možnosť odhlasovania stravy cez web -odhlásenie zo stravy
info@msslnecnejazera.sk