Novinky - oznamy

27.11.2021 09:40

Na základe platného školského semafora zverejeného 25.11.2021 sa krúžky v materskej škole PRERUŠUJÚ do odvolania.

12.11.2021 13:14

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka pre Vaše deti bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra PLUSOPTIX.

Meranie dokáže s vysokou mierou presnosti určiť existujúce alebo vyvíjajúce sa poruchy zraku. V prípade záujmu o meranie zraku je potrebné vyplniť informovaný súhlas, ktorý dostanete na triede. meranie sa uskutoční 9.12.2021 od 8.30 hod. v MŠ

 

 

 

12.11.2021 13:02

Predstavenie a posedenie s Mikulášom v mš bude dňa 3.12. -od 9hod .Malé divadielko + odovzdávanie darčekov prebehne jednotlivo po triedach- okolo 20 min. na triede-nakoľko sa deti nesmú združovať).Účinkujúci budú v frežime OP.

18.08.2021 14:21

Vážení rodičia!

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (23974)

školský semafor paltný od 25.11.2021.pdf (869149)

 

19.07.2021 12:08

Dovoľujeme si Vás upozorniť , že s účinnosťou od 1.9.2021 sa upravili poplatky v materskej škole podľa VZN č.3/2021

VZN 3_2021_čiastočné úhrady.docx (68254)

17.10.2020 19:36

Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme

Kontakt

MŠ Slnečné jazerá Materská škola
Slnečné jazerá 2764
90301 Senec
odhlasovanie neprítomnosti dieťaťa a
odhlasovanie stravy - p. Krajčovičová:0220205202
telefónne číslo MŠ:0220205200 +
možnosť odhlasovania stravy cez web -odhlásenie zo stravy
info@msslnecnejazera.sk